Het jaar 2021…

Vakgroep 2021

Vanaf oktober 2020 hebben we tijd besteed aan het aanscherpen van onze meerjarenplannen en zijn we gestart met het werken in dwarsverbanden. Door te werken in dwarsverbanden wordt de cohesie in de vakgroep versterkt. zodoende hebben we alle ruimte om de talenten van de collega’s op de juiste plek tot verdere bloei te laten komen. De vakgroepmanager heeft een verkenning gedaan langs alle collega’s en op basis daarvan is de rolverdeling ontstaan.

Het doel is dat, in 2021, alle dwarsverbanden goed werken. Dat wil zeggen elk dwarsverband definieert een aantal resultaten, onderneemt daarop actie, bewaakt de voortgang en deelt de resultaten in de vakgroep en de RVE.
In de maandelijkse vakgroep vergaderingen staan op gezette tijden zowel de pijlers als de dwarsverbanden op de agenda.

Speerpunten vakgroep voor 2021

Vanuit de vakgroep als geheel wordt samen met de RVE gewerkt aan de volgende speerpunten:

  1. Bekkenbodem-centrum vergroten
  2. Endometriose-centrum versterken
  3. Thema ‘netwerkzorg’ verdiepen
  4. Opleiding verbreden
  5. Wetenschap professionaliseren

De laatste vakgroepvergadering van 2020

Vanaf april 2020 vonden de vakgroepvergaderingen plaats via zoom-meetingen. Hierbij werd ook aandacht besteed aan de persoonlijke beleving van de pandemie.

Geheel in de stille stijl van het jaar 2020 ging ook de laatste vakgroep vergadering niet live door. Het was gepland op 14 december, de dag van de persconferentie die de volgende lock down aankondigde. Het DB besteedde aan alle collegae persoonlijke aandacht in woord en gebaar; een take-home-diner werd thuis verorberd.

Woorden bij het vooruitblikken naar 2021

Ter voorbereiding van bovengenoemde laatste vakgroep vergadering 2020 heeft eenieder gereflecteerd op het jaar 2020 en ideeën gespuid over het jaar 2021.
Deze is in een (decemberstijl) woordwolk geplaatst en geeft een mooie uitkijk.