Tuchtzaak Baby Luna

Tuchtzaak baby luna

Bron: Jaaroverzicht JBZ

Luna werd in 2014 geboren in ons ziekenhuis. Zij overleed enkele dagen later. Een intens tragische gebeurtenis die iedereen die erbij betrokken was diep heeft geraakt. De ouders en de familie van Luna uiteraard het diepst. De ouders van Luna begonnen tegen tien van onze artsen (8 gynaecologen, een kinderarts en een anesthesioloog) een tuchtzaak bij het Regionaal Tuchtcollege. De artsen waren allen in meer of mindere mate betrokken bij de zorg voor Luna. Op 28 november deed het Regionaal Tuchtcollege uitspraak in deze zaak. Het oordeelde dat vier van onze artsen op een aantal aspecten niet goed hebben gehandeld. Drie gynaecologen kregen een waarschuwing en de kinderarts kreeg een voorwaardelijke schorsing van een jaar. De uitspraak wordt zorgvuldig bekeken om te begrijpen hoe het Tuchtcollege tot dit oordeel is gekomen en om te beoordelen of we onze zorg kunnen verbeteren. In december maakten de ouders van Luna bekend dat zij in hoger beroep gaan. Begin januari 2020 maken wij bekend of wij in hoger beroep gaan.

In januari 2020 besloten 3 van onze collega’s in hoger beroep te gaan. Gedurende het jaar werd bekend dat het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg op dinsdag 27 oktober 2020 het beroep behandelt. Bij deze zitting was een beperkt aantal mensen aanwezig omdat moest worden voldaan aan strenge coronaregels. De uitspraak werd half december uitgesteld door het CTG. Op vrijdag 29 januari 2021 vond de uitspraak plaats.

Uitspraak beroep Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg zaak baby Luna
Bron: Extern statement JBZ Communicatieafdeling

Vandaag deed het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag uitspraak in het beroep in de tuchtzaak over baby Luna. Luna werd in 2014 in het JBZ geboren en overleed kort na haar geboorte. Een intens verdrietige en onverwachte gebeurtenis. In 2019 spanden haar ouders een tuchtzaak aan tegen tien artsen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
Het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven legde drie gynaecologen en een kinderarts van het ziekenhuis een maatregel op. Daarop gingen zowel de ouders als drie van de vier artsen in beroep.

Het Centraal Tuchtcollege vindt dat de kinderarts correct heeft gehandeld en heeft de klacht op alle punten ongegrond verklaard. Daarmee komt de voorwaardelijke schorsing van de kinderarts te vervallen. De waarschuwing voor de drie gynaecologen blijft gehandhaafd.

Na het overlijden van Luna in 2014 hebben wij onderzoek gedaan om te beoordelen of we onze zorg konden verbeteren. In die tijd hebben we een aantal veranderingen doorgevoerd. Het verdriet om het verlies van een kind is onvoorstelbaar groot. Geen enkele uitspraak doet hier recht aan. Het is goed dat deze, voor alle betrokkenen, zware procedure nu is afgesloten.


Het moge duidelijk zijn dat de uitspraak op de hele vakgroep veel impact heeft.