Start pilot Nederlandse Triagewijzer Verloskunde (NTV)

Start pilot Nederlandse Triagewijzer Verloskunde

Op woensdag 25 mei 2022 is een mooie stap gezet binnen geboortezorg in regio Den Bosch. Binnen de geboortezorg zal een kwaliteitsimpuls plaatsvinden aan de ongeplande (spoed)zorgvragen. Deze zorgvragen in de verloskunde vereist een goede organisatie, een adequate samenwerking en afspraken, regie en helderheid over verantwoordelijkheden van zorgverleners ten behoeve van onze zwangeren. Deze goede organisatie en samenwerking kan worden vormgegeven op basis van een triagesysteem. De Nederlandse Triagewijzer Verloskunde (NTV) is specifiek hiervoor ontwikkeld. Afgelopen jaren is dit naar tevredenheid in gebruik binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis. En op wens van het VSV@DenBosch wordt dit nu ook werkzaam binnen de eerste lijn.

Logo Verloskundige Samenwerkingsverband

Het streven is om deze NTV binnen de hele regio te implementeren. Dit zal zorgen voor uniformiteit binnen behandelingen van ongeplande (spoed) zorgvragen bij alle verloskundigenpraktijken. Het helpen bij de beoordeling van de mate van urgentie en de maximale acceptabele wachttijd bij ongeplande (spoed)zorg. De ongeplande (spoed)zorgvraag wordt telefonisch beoordeeld en tijdens deze beoordeling wordt bepaald of en hoe snel een zwangere vrouw door een verloskundig professional gezien moet worden.

Per 25 mei zal gestart worden met een pilot, waarin de volgende drie verloskundigenpraktijken deelnemen: Elle! Vrouw en Geboortezorg, Verloskundig Centrum Bommelerwaard en Vita Nova. Deze praktijken werken met het cliĆ«ntdossier via Vrumun, waarin ook nu een digitale integratie is gerealiseerd. Projectleiders Astrid van Wijk en Sandra van Ansems hebben met veel plezier afgelopen jaar de projectmatige voorbereidingen gedaan. En zijn komende periode beschikbaar voor vragen. Na drie maanden volgt een evaluatie en bij positieve berichten zal de NTV geĆÆmplementeerd worden binnen de hele regio.