Opleiding Gynaecologie 2020

Onderwijs 2020

Opleiders
Dr. I.P.M. Gaugler-Senden, opleider
Dr. J.P. de Bruin, plv. opleider

De vakgroep verzorgt het niet-universitaire opleidingsdeel van de opleiding tot gynaecoloog binnen het opleidingscluster Nijmegen. De AIOS start de eerste twee jaar van de opleiding niet-universitair en sluit het laatste deel van de opleiding met minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar eveneens niet-universitair af. Jaar 3 en 4 worden academisch ingevuld. De eerste twee jaar van de opleiding opgebouwd uit stageblokken van drie maanden. In de laatste fase van de opleiding zijn er diverse mogelijkheden tot differentiatie: perinatologie, voortplantingsgeneeskunde, minimaal invasieve chirurgie, bekkenbodem en management (zie opleidingsetalage). Hiervan wordt toenemend gebruik gemaakt door zowel AIOS uit de cluster Nijmegen als door AIOS van buiten ons cluster.

De inhoud en de cultuur van de opleiding in het JBZ wordt door de AIOS goed gewaardeerd. Competenties worden vaak vlot verkregen en de AIOS komen ruimschoots toe aan het behalen van (operatieve) verrichtingen. In 2020 stond dit echter wel onder druk door OK-reductie wegens Corona.

Sinds 2018 wordt ook de buitenlandstage voor de opleiding gynaecologie van de KU Leuven verzorgd.

De afdeling kindergeneeskunde JBZ verzorgde reeds de opleiding tot arts Internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde (AIGT). Aangezien er landelijk behoefte was aan meer stageplaatsen is in 2020 een opleidingsplan geschreven voor het gynaecologisch deel van de opleiding AIGT en een aanvraag bij de RGS ingedien. De RGS erkenning is begin 2021 verkregen. De eerste AIOS AIGT zal datzelfde jaar starten.

AIOS

Binnen het weekrooster zijn vaste patiƫntenbesprekingen en onderwijsmomenten vastgesteld. Op deze manier kan kennis op een gestructureerde manier worden overgedragen. Om in 2020, ondanks corona-maatregelen, toch iedereen de mogelijkheid te bieden bij overdrachts- en onderwijsmomenten aanwezig te zijn is een videoverbinding gerealiseerd.

Schema onderwijs en besprekingen

Landelijke cursus Laparoscopic Skills
Ook in 2020 (tussen twee Corona-golven door) werd een Laparoscopic Skills cursus georganiseerd, waaraan 36 AIOS deelnamen. In deze training worden technieken geoefend geschikt voor AIOS met basis-, intermediate- en advanced-laparoscopie niveau. De oog-hand coƶrdinatie wordt getraind, hechten komt uitgebreid aan bod, zowel de verschillende knooptechnieken, als het hechten van een vaginatop of darm anastomose. Tot slot worden verschillende laparoscopische behandelingen getraind op Simulator Organ Trays (cystectomie, EUG/tubectomie, TLH, en endometriose chirurgie).