Oncologische gynaecologie in 2020

Onc Gyn 2020

Waar zijn we trots op in 2020?

 • Het is ons als team gelukt om ondanks de COVID crisis, die onze regio en dus ook ons ziekenhuis hard getroffen heeft, de oncologische zorg voortgang te hebben laten vinden. Onze patiënten zijn gevonden en geholpen.
 • De waardering van onze patiënten, ook ondanks de COVID crisis.
 • Het bereiken van onze norm voor doorlooptijd 1e bezoek- diagnose/behandelplan zorgpad endometriumcarcinoom voor de patiënten die bij ons in huis behandeld zijn, en ook dat ondanks de COVID crisis
 • Het starten van de opleiding van onze eerste verpleegkundig specialist oncologie waarvan medio 2021 de opleiding afgerond zal zijn
 • De samenwerking met het centrumziekenhuis

Klinische Prestatie Indicatoren oncologie 2020

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden

 1. Doorlooptijd  van het eerste bezoek tot diagnose/ behandelplan is ≤ 15 werkdagen (3w) bij de diagnose endometriumcarcinoom, eigen JBZ norm>90%: 93% (2017: 60%, 2018 83%, 2019 90%)
 2. Wachttijd vanaf diagnose GOA tot de eerste behandeling (operatie) vanaf het eerste bezoek is ≤ 30 werkdagen bij de diagnose endometriumcarcinoom, eigen JBZ norm>90%: 54% (2017: 87%, 2018 88%, 2019 94%) Helaas te wijten aan COVID crisis en te kort aan OK ruimte en klinische bedden, zowel in het JBZ als in ons centrumziekenhuis. Bij 3 patiënten patiëntgebonden factoren.
 3. Patiënt tevredenheid groter of gelijk aan JBZ norm 8.5:  8.5 (2017 8.8, 2018 8.4, 2019 8.5 )
 4. Patiënt tevredenheid tav gevoel zich veilig te voelen: 8.5
 5. % geopereerde endometriumca patiënten ernstige po complicaties: 0
 6. % geopereerde endometriumca patiënten sterfte binnen 30 dgn: 0
 7. Klachten oncologiepatienten JBZ: 0
 8. VIMs betreffende oncologiepatienten: 0

Voorlichting en Communicatie 2020

 • Follow up laaggradige niet behandelde laesies cervix door de huisarts met bijbehorende vulling van de huisartsen App en standaard teksten in HIX voor de follow up na 1 en 2 jaar
 • Implementatie nieuwe richtlijn lichen sclerosus wat betreft nieuw ‘smeeradvies’, onderwijs hierover, nieuw protocol, opgenomen in patiënten folder
 • Aanpassing zorgpad endometriumcarcinoom
 • Gewerkt aan PREMS regionaal door VS en oncologieverpleegkundigen. Implementatie 2021
 • Implementatie vaste afspraak voor bespreken nazorgplan met verpleegkundige 6 weken na behandeling

Patiënt perspectief 2020

Patiënt tevredenheid groter of gelijk aan JBZ norm 8.5: 8.5 (2017 8.8, 2018 8.4, 2019 8.5 )
Patiënt tevredenheid tav gevoel zich veilig te voelen: 8.5
Januari 2020 Focusgroepgesprekken met gynaecologische oncologie patiënten betreffende voorlichting en begeleiding rondom diagnose en bandeling. Uitkomsten mn positieve reacties van patiënten, het onderstrepen van het belang van een vast contactpersoon (verpleegkundige) en het meer aandacht mogen hebben voor gezonde voeding en life style. Dit laatste is in 2020 meegenomen in de nazorggesprekken.
In nazorggesprekken wordt gebruik gemaakt van onderstaande de toolbox:

(specifiek) Medisch beleid 2020

Standaard testen ovariële maligne tumoren op BRCA tumortest (OPA)
Standaard bespreken in Regionale oncologie bespreking (ROOG) of patiënten met een (recidief) ovariumca in aanmerking komen voor PARPP inhibitors
Plan voor uitbreiden opleiding IOTA gecertificeerde GOA (gynaecoloog met oncologisch aandachtsgebied)

Nieuwe oncologie patiënten

20132014201520162017201820192020
Vulva861410671114
Vagina10321310
Cervix1713151713132422
Corpus uteri4438545845444153
Tuba/ovarium1830282822424240
Borderline57622524
Trofoblast32001112
Totaal78122117969695122135

Overige tabellen

Klik hier voor de overige tabellen.