Obstetrie in 2020

Obst Jaarverslag 2020

Voorlichting en communicatie

Waar we voorheen goed bezochte informatie avonden hadden, hebben we dit in 2020 anders aan moeten pakken in verband met de beperkende maatregelen rondom Covid. Dit is echter een succes gebleken! De digitale opkomst is goed en er worden veel vragen gesteld. Wat ons betreft gaat dit zeker ook in 2021 in deze vorm verder.

Tevens hebben we in 2020 geïnvesteerd in patiënten voorlichting door het maken van verschillende folders, onder andere de zorg voor vrouwen na een zwangerschap die door hoge bloeddruk werd gecompliceerd.

(specifiek) Medisch beleid

Follow up programma na hypertensieve complicatie in de zwangerschap
We zijn er trots op dat we samen met de huisartsen een follow up programma hebben gemaakt voor zwangeren die een hypertensieve complicatie hebben gehad. Zij hebben op lange termijn een verhoogd risico op hart/vaatziekten maar vallen buiten de reguliere ‘risico groepen’ vanwege hun leeftijd. Ook hebben we hier een informatie folder over gemaakt.

Remifentanil
Sinds 1 juni 2020 kunnen we remifentanil aanbieden aan vrouwen die komen bevallen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hierbij hebben we een beter alternatief voor pethidine als keuze mogelijkheid naast epidurale anesthesie.

Thuismonitoring
Door middel van thuismonitoring kunnen zwangere vrouwen met bijvoorbeeld prematuur gebroken vliezen naar huis in plaats van opgenomen te zijn, soms weken lang. Dit past helemaal in deze tijd, door middel van moderne technieken zorg op afstand mogelijk maken en tegelijkertijd kosten besparen in de zorg.

Verdere details zijn te vinden in dit document.