Remke Dullemond

Gynaecoloog

Remke Dullemond

Aandachtsgebied(en):

Perinatologie

BIG-registratienummer:

29057118501

Als gynaecoloog wil ik bijdragen aan een optimale start van de eerste 1000 dagen van de kinderen die in onze regio geboren worden. De zwangere begeleid en motiveer ik graag in deze periode om haar een positieve ervaring te kunnen geven. De samenwerking tussen het medisch en sociaal domein is voor mij een organisatorische uitdaging binnen het project Kansrijke start.

Rollen en activiteiten binnen de vakgroep en het ziekenhuis:

 • Bestuur @verlosdenbosch
 • Werkgroep kansrijke start ( waar “kwetsbare zwangere” onderdeel van is)
 • Begeleider ANIOS
 • Protocollen beheer/ controle
 • Deelname studies consortium

Landelijke rollen en activiteiten:

 • NVOG – voorzitter college vervolgopleidingen
 • LKPZ – voorzitter van bestuur en lid symposium commissie (lustrum symposium 2020)
 • Mind2Care – raad van toezicht
 • SKMS richtlijn ontwikkeling antidepressiva en antipsychotica in zwangerschap en lactatie
  (sinds jan 2019, inmiddels in commentaarfase, afronding in 2021)
 • NVOG: werkgroep foetale echoscopie, werkgroep perinatologie en maternale ziekte
 • College vervolgopleidingen (voorzitter)
 • LKPZ: voorzitter bestuur, symposium commissie
 • Vereniging Arts & Leefstijl