Anneke van der Leeuw

Gynaecoloog

Anneke van der Leeuw

Aandachtsgebied(en):

Urogynaecologie

BIG-registratienummer:

89058654901

Het mooiste van mijn vak: een vrouw weer haar zelfvertrouwen en bewegingsvrijheid terug geven, waar soms maar een kleine aanpassing voor nodig is.

Naast dokter zijn, te mogen besturen en na te denken over essentiële vraagstukken als schaarste in het ziekenhuis maken mijn vak extra uitdagend en houden mij scherp. 

Rollen en activiteiten binnen de vakgroep en het ziekenhuis:

 • Bestuur BSC; portefeuilles:
  • 1e lijn (1-2 overleg)
  • Innovatie en data science
  • DNA pathologie
  • MProve
  • OEG
 • OMT lid
 • Kartrekker Werkgroep Schaarste
 • Gedeelde kartrekker Werkgroep Vrouw – Kind samen met kinderarts Anne Nieuwenhuis
 • Lid werkgroep triage
 • Lid werkgroep ethische besluitvorming indien schaarste reguliere zorg
 • Commissie patiënt prioritering
 • SAM trial inclusies
 • EVA trial inclusies

Landelijke rollen en activiteiten:

 • Lid NVOG
 • Lid Werkgroep Bekkenbodem NVOG
 • Lid KNMG
 • Lid International Urogynecological Association
 • Lid International Continence Society