VPG

Voortplantingsgeneeskunde

2

1696

behandelcycli

3

758

patiënten

4

292

zwangerschappen

5

17

tweelingen

Voor u ligt het reviewrapport 2019 van het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde (Centrum VPG) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, onderdeel van het Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant. Deze review omvat de uitkomsten van het primaire proces van ons Centrum: de medische uitkomsten van de fertiliteitbehandelingen, zoals zwangerschapscijfers, maar ook meerlingaantallen en complicaties.

Ontwerp zonder titel

Aanvullende informatie

Medisch jaarverslag centrum VPG 2019