Onderwijs en wetenschap

Opleiding & Wetenschap

10

AIOS Werkzaam

6

ANIOS

53

Co-assistenten

Opleiding 2019

Ook in 2019 was onze vakgroep clusterpartner van het UMC Nijmegen en UZ Leuven voor plaatsing van opleidingsassistenten. Vanuit Nijmegen hebben wij zowel jongere jaars assistenten (1e/2e jaar) als differentianten (5e/6e jaar). Wij zijn trots op ons opleidingsklimaat en hebben verdeeld over 2019 liefst 10 AIOS in dienst gehad. Het betrof 4 assistenten in hun eerste deel van de opleiding en 6 differentianten (2 perinatologie, 1 voortplantingsgeneeskunde, 2 urogynaecologie en 1 minimaal invasieve chirurgie). In de afgelopen jaren hebben we regelmatig ook een differentiant van buiten ons opleidingscluster. Zij zijn van harte welkom wanneer hun verzoek niet strookt met aanvragen voor differentiatie vanuit ons eigen cluster. In 2019 was gedurende een heel jaar Rob Mooij, AIOS uit het cluster Maastricht werkzaam in het JBZ voor differentiatie urogynaecologie. Hij heeft medio 2019 zijn opleiding tot gynaecoloog in het JBZ voltooid. Daarnaast heeft ook Charlotte Lybol haar opleiding voltooid na de differentiatie minimaal invasieve chirurgie.
Vanuit Leuven wordt steeds 1 AIOS hier geplaatst, zij variëren in hun fase van de opleiding.
Door omstandigheden moest de onderwijsdag voor alle AIOS van het cluster Nijmegen (CBO), georganiseerd door de perinatologen van eind 2019 verplaatst worden naar januari 2020 en zal derhalve in het jaarverslag 2020 genoemd worden.

 

ANIOS gynaecologie in het JBZ

Een springplank naar de toekomst!

Sinds 2013 hebben ruim 40 ANIOS bij ons gewerkt. Gemiddeld zijn dat 5 nieuwe jonge collega’s per jaar, 4 in 2018 en 6 in 2019. Samen met een team (ANIOS begeleider, buddy, mentor en vaste verloskundige) gaan we de zoektocht aan naar waar voor de ANIOS de toekomst ligt; de opleiding tot gynaecoloog, wetenschappelijk onderzoek of een ander mooi vak, zoals huisarts, internist of geriater.

Wat de zoektocht ook oplevert, we zijn trots op wat deze jonge collega’s tot nu toe met onze steun hebben weten te bereiken!

De groep van 5 ANIOS bestaat uit een mix van assistenten zonder ervaring, met ervaring of onderzoekers wachtend op een opleidingsplek. In 2019 is met succes onze eerste BAIOS (Belgische AIOS) gestart. Zij maakt deel uit van de ANIOS pool, maar werkt in het opleidingsschema.

Follow up laatste 2,5 jaar:
3 ANIOS in opleiding tot gynaecoloog in cluster Nijmegen en Maastricht
2x BAIOS
4x ANIOS in opleiding tot huisarts (of aangemeld)
3x ANIOS gestart of bezig met promotie onderzoek
2020: 3x ANIOS gestart (waarvan 1 IC ervaring, 1 interne ervaring, 1 gyn ANIOS ervaring)

 

Co-schappen

Er worden in affiliatie met het Radboud UMC Nijmegen co-assistenten opgeleid. Jacques Dirken, Mieke Kerkhof en Darinka Sykora zijn de opleiders en zorgen voor de algehele organisatie, de introductie en de voortgangs- en eindgesprekken. In de dagelijkse begeleiding van de co-assistenten spelen alle gynaecologen, arts-assistenten en klinisch verloskundigen een belangrijke rol.

Het co-schap gynaecologie/obstetrie duurt 5 weken en is opgedeeld in 3 deelstage’s: polikliniek (3 weken), operatiekamer en verpleegafdeling (1 week) en verloskamer (1 week). Verloskundigenpraktijk Bij Volle Maan biedt de mogelijkheid van een stagedag in de 1ste lijn.
Er zijn maximaal 6 co-assistenten tegelijkertijd aanwezig. Dit aantal waarborgt een voldoende aanbod van patiënten met gevarieerde problematiek en onderwijsmomenten. In 2019 werden er 53 co-assistenten opgeleid, ook waren er 3 seniorco’s werkzaam op de afdeling.

Eind 2017 werd gestart met het Student Meets Patient (SMP) onderwijs. Dit maakt deel uit van het nieuwe geneeskunde curriculum waarbij studenten in een vroeg stadium van de opleiding in contact komen met patiënten. Wij begeleidden in 2019 18 geneeskunde-studenten.
Het co-schap gynaecologie/obstetrie wordt erg goed gewaardeerd en er was opnieuw een nominatie voor de titel ‘Coschap van het jaar’.

 

Onderwijsthema's per maand 2019