Onco

Oncologische Gynaecologie

122

nieuwe patiënten 

historical-50

90%

Behandelplan / Diagnose ≤15 dagen

Gynaecologisch oncologische zorg Jeroen Bosch Ziekenhuis

Conform de richtlijnen van de NVOG wordt de oncologie gedaan door een drietal personen Darinka Sykora, Brenda Pijlman, Rixt Smit (GOA’s). Dit betekent dat alle patiënten met een verdenking op of bewezen maligniteit naar een van de GOA’s worden doorverwezen. De operatieve zorg voor patiënten me een (hoge verdenking) ovariumcarcinoom worden vanaf 1 juli 2015 verwezen naar het Catharina Ziekenhuis Eindhoven (CZE).

Er wordt voor triage momenteel nog gebruik gemaakt van de RMI voor verwijzing, collega Smit heeft zich in 2016 geschoold als IOTA echoscopist en i.o.m. het centrumziekenhuis wordt dit betrouwbaardere model thans meegenomen in het bepalen van de locatie van operatie.

Er bestaat in het Jeroen Bosch ziekenhuis een goede samenwerking met de afdeling medische oncologie en radiologie. Vanaf najaar 2011 is er op het terrein een dependance van het radiotherapeutisch instituut Verbeeten geopend. Vanaf 2011 is het palliatief team werkzaam en laagdrempelig te consulteren.

De oncologiepatienten worden gezien op het MOC (multidisciplinair oncologisch centrum) . We zijn daar in 2019 frequenter poli gaan doen om voldoende capaciteit te hebben.

Alle patiënten die chemotherapie krijgen of waarvoor multidisciplinair overleg binnen het ziekenhuis noodzakelijk is, worden besproken op de wekelijkse lokale oncologiebespreking. Ook hier wordt het overleg bijgewoond door oncologen, radiologen, een radiotherapeut en een patholoog. De oncologie verpleegkundige is aanwezig bij alle besprekingen.

De oncologiepatiënten worden in principe zoveel mogelijk gezien op het multidisciplinair oncologische centrum, zodat afspraken zoveel mogelijk geclusterd kunnen worden.

De gynaecologische tumorwerkgroep komt 4 jaarlijks (geagendeerd) bij elkaar, evenals de commissie oncologie.