AlgGyn

Algemene Gynaecologie

doctor-2-50

6

Gynaecologen

1

Fellow

Verbetering van onze gynaecologische zorg is een kernpunt van 2019.

Wat in 2018 al gestart was, hebben we in 2019 verder uitgebreid, de poliklinische operatiekamer (POK). Binnen ons benigne gynaecologen team beheersen en praktiseren nu alle gynaecologen de Myosure techniek.
Tevens is de sedatie-POK uitgebreid met ook IVF-puncties. We willen in de toekomst graag meer uitbreiding op onze (sedatie) POK en daarom ligt er nu een businesscase voor meer uitbreiding van dagdelen bij het management team. Hopelijk kunnen we in 2020 nog meer ingrepen van de OK naar de POK gaan verplaatsen.

In 2019 is ook voor het eerst in onze kliniek een gynaecoloog fellow minimaal invasieve chirurgie gestart. Zij zal voor een periode van 2 jaar aan ons ziekenhuis verbonden zijn. Het doel is kennis- en kunde uitwisseling te bevorderen binnen de minimaal invasieve chirurgie en endometriosezorg. Tevens hebben we nauwe samenwerkingsverbanden binnen de regio (Benigne gynaecologie overleg, ENZON) met als doel de zorg voor deze patiëntenpopulatie op een hoger niveau te krijgen. We hebben voor het eerst ook een jaarverslag endometriosezorg 2019 gemaakt. Dit uiteraard om aantallen en kwaliteit inzichtelijk te maken voor onszelf, maar ook als onderdeel van het regionale endometriosenetwerk in onze regio, om de regionale zorg te optimaliseren.

Ook binnen het kader verbetering-van-zorg is onze jaarlijkse innovatiedag een traditie geworden binnen ons team. Op deze dag opereren we samen en introduceren we nieuwe chirurgische technieken/instrumenten om van elkaar te leren, maar ook om nieuwe hulpmiddelen te testen en zo ook keuzes voor de toekomst te kunnen maken.
In 2018 gaven we nog clusterbreed laparoscopie onderwijs, in 2019 hebben we dit voor het eerst als landelijk cursus aangeboden. “Laparoscopic Skills – Hands on Training” is een tweedaagse cursus waarin AIOS gynaecologie laparoscopische vaardigheden trainen. In deze training worden technieken geoefend geschikt voor AIOS met basis-, intermediate- en advanced-laparoscopie niveau. Geïnitieerd door JBZ gynaecologen, maar met tutoren uit meerdere ziekenhuizen uit onze regio was dit een echt succes! De aanmeldingen waren al snel volgeboekt met AIOS uit het hele land. De cursus werd zelfs met een 9.0 bekroond. Dit gaan we uiteraard jaarlijks voortzetten.
Op onderzoeksgebied namen we deel aan landelijke multicentrum studies. In 2019 waren dit de MYOMEX-2 en PROSECCO studie.

De registratie van onze verrichtingen en complicaties is ten opzichte van 2018 duidelijk inzichtelijker geworden, al behoeft dit nog enige verbetering. In 2020 dient dit nog verder geoptimaliseerd te worden.

 

Laparoscopic Skills – Hands on Training is een tweedaagse cursus waarin AIOS gynaecologie laparoscopische vaardigheden trainen. De eerste cursus in 2018 werd met veel enthousiasme ontvangen door de AIOS uit het cluster Nijmegen. In 2019 is hier een landelijke cursus van gemaakt.

In deze training worden technieken geoefend geschikt voor AIOS met basis-, intermediate- en advanced-laparoscopie niveau. De oog-hand coördinatie wordt getraind, hechten komt uitgebreid aan bod, zowel de verschillende knooptechnieken, als het hechten van een vaginatop of darm anastomose. Tot slot worden verschillende laparoscopische behandelingen getraind op Simulator Organ Trays (cystectomie, EUG/tubectomie, TLH, en endometriose chirurgie). Per groep van 2 AIOS is een oefenbox beschikbaar. Tutoren; een op twee groepen begeleiding door ervaren MIC gynaecologen.

De cursus was zeer geslaagd, binnen 2 weken waren de inschrijvingen rond. Een enthousiaste groep AIOS is 2 dagen actief bezig geweest met de theorie en skills. De cursus is met een 9 als zeer goed beoordeeld.

lapr training 2