Onderwijs en wetenschap

Opleiding & Wetenschap

10

AIOS Werkzaam

41

Geneeskunde studenten begeleid

49

Co-assistenten

Opleiding AIOS 2018

Voor de opleiding Verloskunde en Gynaecologie heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis een affiliatie met het Radboud UMC Nijmegen en de Katholieke Universiteit Leuven. In 2018, of een deel van dat jaar, waren er 10 AIOS werkzaam binnen onze afdeling. Wij bieden vier differentiatiestages van 6-12 maanden: Voortplantingsgeneeskunde (1 plaats), Perinatologie (2 plaatsen), Endoscopie/Minimaal Invasieve Chirurgie (2 plaatsen) en Urogynaecologie/Bekkenbodem (1 plaats). Er waren zes AIOS in hun vijfde of zesde opleidingsjaar, waarvan twee van buiten onze cluster, die voor een differentiatie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis kozen. Daarnaast waren er vier jongere jaars AIOS, drie uit het cluster Nijmegen en een Belgische AIOS.

Opleidingsvisitatie

Op 1 juni 2018 heeft de eerste opleidingsvisitatie plaatsgevonden onder een nieuwe bezetting van opleider en waarnemend opleider. Wij hebben deze visitatie als bijzonder open, plezierig en constructief ervaren. Er zijn twee adviezen gerapporteerd die voor november 2020 uitgevoerd moeten zijn; de notulen van de opleidingsvergadering dienen duidelijke vermelding van de PDCA cyclus te bevatten en daarnaast dient het skills lab up-to- date te zijn. Aan het eerste advies is bij opstellen van dit jaarverslag voldaan en ten aanzien van het skills lab bevinden de voorbereidingen voor een nieuw ingericht lab zich in een voortgeschreden stadium. We mogen ons verheugen over een hernieuwde erkenning tot september 2023.

Co-assistentschap gynaecologie/verloskunde

Er worden in affiliatie met het Radboud UMC Nijmegen co-assistenten opgeleid. Jacques Dirken, Mieke Kerkhof en Darinka Sykora zijn de opleiders en zorgen voor de algehele organisatie, de introductie en de voortgangs- en eindgesprekken. In de dagelijkse begeleiding van de co-assistenten spelen alle gynaecologen, arts-assistenten en klinisch verloskundigen een belangrijke rol.

Het co-schap gynaecologie/obstetrie duurt 5 weken en is opgedeeld in 3 deelstage’s: polikliniek (3 weken), operatiekamer en verpleegafdeling (1 week) en verloskamer (1 week).

Er zijn maximaal 6 co-assistenten tegelijkertijd aanwezig. Dit aantal waarborgt een voldoende aanbod van patiënten met gevarieerde problematiek en onderwijsmomenten.

In 2018 werden er 49 co-assistenten opgeleid, ook waren 2 seniorco’s en 2 keuze co-assistenten werkzaam op de afdeling.

Eind 2017 werd gestart met het Student Meets Patient (SMP) onderwijs. Dit maakt deel uit van het nieuwe geneeskunde curriculum waarbij studenten in een vroeg stadium van de opleiding in contact komen met patiënten. Wij begeleidden in 2018 41 geneeskunde-studenten.

Het co-schap gynaecologie/obstetrie wordt erg goed gewaardeerd en er was opnieuw een nominatie voor de titel ‘Coschap van het jaar’.

Wetenschap

De vakgroep werkte mee aan 19 publicaties en 18 onderzoeken in 2018. U kunt het overzicht van deze publicaties en onderzoeken hieronder downloaden.