Onco

Oncologische Gynaecologie

95

nieuwe patiënten 

historical-50

83%

Behandelplan / Diagnose ≤15 dagen

We zijn als klein team trots op het feit dat onze gezamenlijke inzet door “onze”patiënten gevoeld en gewaardeerd wordt. We zijn trots op het lage complicatiecijfer dat we hebben bij ingrepen. We zijn trots op het steeds meer betrekken van “onze”patiënten bij hun behandeling, bv door middel van de focusgroepgesprekken, de animatievoorlichtingsfilm en de ontwikkelde app.”

Team Onco

Vakgroep Gynaecologie

Eigen regie in gezondheid

 • Focusgroepgesprekken met patiënten van het JBZ/CZE, mn gericht op de overdracht en samenwerking. Hieruit aan aantal verbetermaatregelen gekomen in de overdracht mn van verpleegkundig specialist CZE (VS)naar VS JBZ, overdracht van stomaverpleegkundige naar elkaar. Voorts de vraag meer aandacht te besteden aan voeding en revalidatie na ingreep. (in jaarplan 2019 opgenomen)
 • Participatie in het PROFILE onderzoek IKNL naar ontwikkelen PROMS en PREMS bij gynaecologische tumoren
 • Implementatie animatie voorlichtingsfilm colposcopie
 • Implementatie app endometriumcarcinoom

Samenwerken in een netwerk

 • Netwerk is in kaart gebracht. In 2018 is van de sleutelfiguren met name aandacht besteed aan de patient/patientengroepen. De overige steakholders staan voor 2019 op de agenda om de samenwerking nog meer te intensiveren

Ontwikkeling medewerkers

 • Onderwijsmaand van de HPV
 • Onderwijsmaand van de ovariumpathologie
 • Eigen scholing GOA’s

Wetenschap/kennis

 • PROFILE studie: IKNL onderzoek naar ontwikkelen PROMS en PREMS bij gynaecologische tumoren
 • Toezegging te participeren aan VACCIN studie: nut van vaccineren na behandelde CIN laesie (2019) en GERSOC studie: nut van voor start behandeling zien geriater bij patiënten met een ovariumca en ouder dan 70 in besluit tot behandeling (2019)

Informatietechnologie

 • Patiëntenportaal: implementatie folders en voorlichting in MIJN JBZ

Finance en Business

Business case colposcopie tav uitbreiden spreekuren wegens te verwachten toename patiënten aanbod na veranderen BVO: bij evaluatie na implementatie BC kloppend en kostendekkend, hoewel nog meer aanbod dan berekend en toegenomen patiëntgebonden kosten (door hogere volume)