AlgGyn

Algemene Gynaecologie

doctor-2-50

5

Gynaecologen

1,1%

complicaties

9

Patient-tevredenheidscijfer

In 2018 is de sedatie op de poliklinische OK (POK) doorontwikkeld. De sedatiepoli is hierbij een groot succes gebleken; de vraag is groot, net als de tevredenheid, al is deze nog niet geobjectiveerd. We hebben het aantal sedatie sessies deels kunnen uitbreiden. Om de toenemende wachttijden te beperken willen we POK sessies, met en zonder sedatie nog verder uitbreiden. Dit heeft ook te maken met de vraag vanuit het ziekenhuis waarbij wordt aangestuurd op het verplaatsen van kleine ingrepen van de OK naar de POK.

Het aantal hysteroscopieen is stabiel in 2018 in vergelijking met 2017, echter met een grote verschuiving van de OK naar de POK.
Indien de sedatiecapaciteit goed is kunnen we het pallet van ingrepen uitbreiden met curettages en IVF punctie’s wat de verschuiving van OK naar POK nog zal versterken.

De groep die zich bezighoudt met de benigne gynaecologie is eind 2018 met 1 gynaecoloog. Vanaf 2019 beginnen we met structurele overleggen om onze ambities beter en gestructureerder uit te gaan werken. In het gemaakte meerjarenplan zijn onze ambities verwoord waarbij naast de mensespoli en de POK ook andere velden van de benigne gynaecologie beter worden gezekerd. Het aantal gynaecologen dat werkt met de shaver is uitgebreid en de bedoeling is om het zo in te richten dat alle specialisten werkzaam op de POK dezelfde zorg kunnen bieden.

Het afgelopen jaar is met de introductie van de nieuwe ziekenhuis website ook weer kritisch gekeken naar de patiëntenfolders en voorlichtingsmateriaal. Deze zijn allen geüpdatet.

Vanuit de benigne groep hebben we in 2018 het gala van de vrouwenkwaaltjes georganiseerd. Hierbij werd in het theater informatie gecombineerd met humor om taboes te doorbreken. Het was een daverend succes. De benadering past in de strategie van het ziekenhuis, namelijk positieve gezondheid en naar de patiënt toe.

Via de evaluatieformulieren werd er gemiddeld een 9 gegeven. Hopelijk kunnen we dit in de toekomst nog een keer herhalen.

Met de ervaring die we hierbij hebben opgedaan willen we nog verder nadenken over hoe we alle patiënten kunnen bereiken voor de voorlichting en het bespreekbaar maken van onderwerpen met een taboe.

In 2018 hebben we een succesvolle dag gehad bij het clusterbreed onderwijs over endoscopie waar veel vaardigheden kon worden geoefend op een uitgebreid opgezet skills lab. Dit in combinatie met theoretische sessies. Dit succes is inmiddels omgezet in een landelijke endoscopie cursus voor AIOS. Tevens zijn hiermee de banden met het skillslab van het ziekenhuis versterkt. Streven is om in 2019 het skillslab op gebied van de endoscopie te updaten en uit te breiden. Op deze manier kunnen we de mogelijkheden voor onze AIOS verbeteren om meer te oefenen en zo hun vaardigheden te vergroten.

Na de moeilijkheden van vorig jaar met het verkrijgen van betrouwbare getallen uit HIX tav verrichtingen en complicaties is er dit jaar een belangrijke stap gemaakt in het inzicht krijgen in de getallen en verrichtingen. Helaas zijn de gegevens nog onvoldoende te herleiden naar de individuele patiënt waardoor het nog moeilijk is om met deze getallen (ingrepen, complicaties etc) te werken aan kwaliteitsverbetering. Op dit moment zijn we druk overleg met de MICT om voor volgend jaar deze gegevens wel te kunnen genereren en een kwaliteitsverbetering te kunnen maken door te analyseren en te leren.