Extra voorlichting aankomende moeders over coronavaccinatie

Coronavaccinatie

Minder dan de helft van de zwangere vrouwen is gevaccineerd tegen corona. Gynaecologen en verloskundigen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en verloskundigen uit de regio maken zich grote zorgen. Het landelijk beeld is namelijk ook hier zichtbaar. Zwangeren met corona lopen een groter risico op een ernstig verloop van de ziekte en op opname op de Intensive Care.

Gynaecoloog Hedwig van de Nieuwenhof: “We maken ons er als zorgverlener ontzettend zorgen over. Je bent machteloos, terwijl het voorkomen had kunnen worden. Het verdriet en de onmacht grijpt iedereen aan”. Daarom maken de gynaecologen en verloskundigen zich hard voor betrouwbare informatie over de coronavaccinatie. Deze week start er een uitgebreide voorlichtingscampagne.

Webinar zwanger/kinderwens en corona
Donderdag 9 december van 19.30-20.30 is er een speciaal webinar voor zwangeren en vrouwen met een kinderwens. In het webinar gaan gynaecologen, verloskundigen en een GGD-arts uitgebreid in op de vragen en bezwaren van zwangere vrouwen en hun partners. Vanuit de praktijk vertelt de 30-jarige Jennifer haar aangrijpende verhaal over het verloop van corona tijdens de zwangerschap van haar tweede kindje. Ongevaccineerd belandt zij in het ziekenhuis en wordt naast ademnood geconfronteerd met de kans op vroeggeboorte van haar kindje. Ze deelt haar ervaring om andere zwangeren te informeren over de risico’s.

Extra counseling vanaf 6 december
Uit ervaring blijkt dat vrouwen met een kinderwens en zwangerschap sterk de behoefte hebben aan informatie op maat. Ook merken gynaecologen en verloskundigen dat 1 op 1 gesprekken het meest effectief zijn. Daarom starten op maandag 6 december de eerste counseling gesprekken. Speciaal opgeleide (oud)medewerkers hebben dan tijd om echt in gesprek te gaan met de zwangeren. Zwangeren en vrouwen met een kinderwens kunnen direct na het spreekuur terecht of (digitaal) op afspraak. Als de zwangeren kiezen voor een vaccinatie kunnen ze bij de GGD prikpost in het JBZ terecht.