Expertise Urogynaecologie

Alle vrouwen welkom in het Bosch Bekkenbodem Centrum (BBC)

Expertise

Patiënten met bekkenbodemklachten bieden wij een brede expertise op het gebied van de normale functie en functionele stoornissen van de bekkenbodem en bekkenbodemorganen

De nauwe relatie tussen de verschillende organen van de bekkenbodem maakt dat een intensieve samenwerking van meerdere specialisten en andere zorgprofessionals verbetering geeft in de patiëntgerichte zorg, met snellere en betere aanpak van het gehele probleem.

Zinvolle diagnostiek en zinvolle zorg staan centraal, waarbij de behoefte van de individuele patiënte leidend is. Tevens zal er aandacht zijn voor preventieve maatregelen.

Onze patiënten populatie

Onze patiënten zijn vrouwen met bekkenbodemklachten postpartum, vrouwen die midden in het leven staan en bekkenbodem- en/of pijnklachten ondervinden en (kwetsbare) oudere vrouwen met een vaak langer bestaand, belemmerend en schaamtevol probleem van incontinentie en/of prolaps.

Passie

Wij worden er blij van als de patiënt tevreden en opgelucht de spreekkamer verlaat. Omdat zij zich gehoord voelt en door informatie of een behandeling haar vertrouwen en bewegingsvrijheid terug heeft.

Dit doen wij door patiënt gericht en laagdrempelig vlot kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden met een brede aanpak van het gehele probleem. Zinvolle- diagnostiek en zorg staat centraal waarbij behoefte van de patiënte leidend is. Daartoe werken we samen in een multidisciplinair bekkenbodem team. Ook werken wij intensief samen met zorgpartners in de regio zoals bekkenfysiotherapeuten, huisartsen, seksuologen en psychologen.

Multidisciplinaire samenwerking

Bekkenbodem spreekuur: gynaecoloog, uroloog en verpleegkundige

Bekkenbodem Centrum: MDL-arts, Gastro-intestinaal chirurg, bekkenfysiotherapeut

Op consult basis: continentie verpleegkundige, seksuoloog, geriater en klinisch psycholoog, radioloog.

Andere samenwerkingen

Eerste lijn

 • Huisartsen: toegankelijk en laagdrempelig overleg, onderwijs en begeleiding.
 • Bekkenfysiotherapeuten: 2x/jaar regionaal overleg, waarin casuïstiek, zorgpaden en samenwerking wordt afgestemd. Ook staat bijscholing onder de aandacht.
 • MDO seksuologie, bekkenfysiotherapie en urologie: 1x/6 weken regionaal overleg met deze disciplines waarin casuïstiek, zorgpaden en samenwerking centraal staat.

Tweede/derde lijn

Binnen JBZ

 • In samenwerking met onze collega’s van de obstetrie preventieve maatregelen ontwikkelen/onderwijzen om (perineale) post partum klachten onder de aandacht te brengen.
 • Nauwe samenwerking met Mariella Goudberg, bekkenfysiotherapeut.
  Zowel diagnostiek en gezamenlijk behandelplan/behandelaarschap wordt
  gedeeld.
 • Uitbreiden samenwerking: met anesthesie door zorgpad voor patiënten met pijn

Buiten JBZ

 • Regionaal urogynoverleg met alle 17 “omliggende” ziekenhuizen: Hierin wordt casuïstiek gedeeld en zorgpaden op elkaar afgestemd op basis van evidence. Ook wordt een regionale complicatiebespreking gehouden.
 • Landelijke bijdrage aan wetenschap, kennis, richtlijnen en richting van de urogynaecologie.
 • Vanuit de landelijke opleiding hebben wij een vaste plek voor 1 of 2 differentiatie AIOS voor een periode van 6-12 maanden.
 • Verwijsfunctie voor ziekenhuizen voor complexe chirurgie als de laparoscopische sacropexie en second opinions.

Vooruitblik op de toekomst

In de komende jaren zullen wij ons focussen op de patiënten met pijn en kwetsbare ouderen. Ook willen wij gaan werken aan de preventie van perineumletsel durante partu en post partum klachten. Hiervoor ontwikkelen we multidisciplinaire protocollen en richting wij ons op onderwijs en voorlichting.

Wij zijn een pilot gestart vanuit onze 2de lijns bekkenfysiotherapeut om de lang bestaande wachtlijst door Corona in te lopen in samenwerking met de eerste lijns bekkenfysiotherapeuten. De opzet is het uniformeren van de behandeling van met name de patiënten met complexe pijn. Daarmee kunnen mogelijk meer patiënten geholpen worden in de eerste lijn en wordt ook aangetoond dat de bekkenfysiotherapeut in de tweede lijn ook voor specifieke patiënten van toegevoegde waarden zal zijn.

Kengetallen

woman-2-50

693

Nieuwe patiënten 

1.024

Belconsulten

Operatieve ingrepen

110

Operatieve ingrepen

25%

Complicaties na OK

Jaarverslagen

2020

2019

2018