Expertise Oncologische Gynaecologie

Onze patiënten populatie

Vrouwen, met (verdenking op) gynaecologische kanker, een voorstadium van gynaecologische kanker of vrouwen met familiare of erfelijke belasting op gynaecologische kanker.

Kunde

Op medisch-technisch hoog en actueel niveau begeleiden wij patiëntes en hun omgeving bij het gynaecologisch oncologisch proces.

Passie

Ons gynaecologisch oncologisch team staat voor betrokken maatwerk voor de patiënte en haar omgeving, waarbij gezondheidswelzijn centraal staat. Zorg dichtbij, met oog voor kwaliteit van leven.

Beweging

We richten we ons op verdergaande samenwerking met huisartsen en patiënten. Dit doen we door (toekomstig) gebruik van diverse tools, zoals implementatie van nazorgplannen en de uitkomsten van de ENSURE-studie.

Oncologische zorg is netwerkzorg. Wij werken actief samen in de keten met huisartsen, fysiotherapeuten, medisch maatschappelijk werkers, psychologen en seksuologen. Daarnaast nemen we deel aan (landelijke) groepen op het vakgebied, te weten Landelijke WOG, GOCZ, Tumorwerkgroep JBZ en de Onco-cie van het JBZ.

Uitkomsten

We spannen ons in voor persoonlijke zorg en tevreden patiënten. Gericht op afname van ziekteverzuim van patiënten en verbetering kwaliteit van leven. Vergroten werkplezier van arts.

Vooruitblik op de toekomst

In 2021 is versteviging van aansluiting en samenwerking op het vakgebied belangrijk. Doel is dan ook te zorgen voor goede interne terugkoppeling van al wat gaande is in de diverse werkgroepen en commissies. Dit zeker nu er wetenschappelijk zoveel gaande is en de targeted therapy steeds dichter bij komt en het belang van de PA steeds groter wordt.

We zien dat er meer aandacht kan zijn voor seksuologie rondom de behandeling van gynaecologische oncologie. In 2021 gaan we daar vernieuwend beleid op inzetten. Het onderwerp preventie wordt steeds belangrijker, daarbij hoort o.a. het stoppen met roken. We gaan aansluiting zoeken bij de projecten die hierin al gaande zijn, en ervoor zorgen dat onze patiënten echt geholpen worden hierin.

De DGOA registratie is grotendeels gebaseerd op ovariumcarcinoom patiënten, vulva carcinoom en cervixcarcinoom patiënten die in het centrumziekenhuis geopereerd of anderszins behandeld worden. In 2021 gaan we met het centrumziekenhuis aan de slag te kijken naar regionale ziekenhuis overstijgende indicatoren. Voor in het JBZ zullen we voor 2021 aan de KPI’s het percentage niet curatief (dus palliatief) behandelde patiënten en het percentage endoscopisch geopereerde  endometriumcarcinoom patiënten toevoegen.

Onze IOTA spreekuren worden geprofessionaliseerd en het aantal getrainde en ingewerkte collega’s is uitgebreid. Van de RMI naar een beter predictiemodel!

Tenslotte een grens overstijgende verpleegkundig specialist, die met de patiënt meebeweegt en mee gaat draaien in de follow up. Hoera!

Kengetallen

woman-2-50

135

Nieuwe patiënten 

93%

Doorlooptijd eerste bezoek tot diagnose/ behandelplan is ≤ 15 werkdagen

8,5

Patiënt tevredenheid

Jaarverslagen

2020

2019

2018