Expertise Obstetrie

Moderne perinatologie

Patiënten populatie

Alle zwangeren en vrouwen die zwanger willen worden in de regio ‘s-Hertogenbosch. Binnen de Geboortezorg keten ervaart de zwangere zo min mogelijk grenzen tussen de verschillende ketenpartners van het VSV.

Onze kunde

Met onze kunde, kennis en ervaring richten wij ons op optimale begeleiding van zwangerschap en bevalling met en voor tevreden patiënten.

Expertise

  • Preconceptie zorg/herhaalde miskraam
  • Prenatale diagnostiek
  • Begeleiding van kwetsbare zwangeren (psychiatrie, psycho-sociaal, middelen gebruik)
  • Hoog risico zwangerschapsbegeleiding
  • Hoog risico bevallingen: stuit/meerling bevallingen

Passie

In onze visie staat de natuurlijke bevalling (‘optimaal vaginaal’) centraal. Patiënten worden zoveel mogelijk één-op-één begeleid in de verloskamers. Wij hebben 24/7 een gynaecoloog in huis. Hierbij passend, integreren we in onze zorg de fundamenten van Positieve Gezondheid door lifestyle actief te bespreken en mee te nemen in de begeleiding van zwangeren.

Verwachtingen en tevredenheid van patiënten

In 2021 onderzoeken we verwachtingen van patiënten voorafgaand aan zwangerschap / bevalling en de uitkomsten daarvan na afloop van zwangerschap/bevalling.

Vooruitblik op de toekomst

Meer zorg naar de keten, de perinatoloog als supervisor

Echt integraal met de verloskundigen, de GGD en de kraam samenwerken. Met de ketenpartners vóór de patiënt! De zorg en de omgeving van de patiënt goed in kaart brengen, zodat we zorg op maat kunnen leveren.

Bewegen naar een toekomst waarin er meer zorg wordt uitgevoerd door verloskundigen met een nog duidelijker aanspreekpunt voor de patiënten in de vorm van de CoZo.

De familie nóg meer centraal

Verder concretiseren van wat Family Integrated Care betekent in het JBZ: naast logistieke en organisatorische samenwerking met de neonatologen (kindergeneeskunde) uitbouwen van medisch inhoudelijke samenwerking en wederzijdse kennisoverdracht.

Jaarverslagen

2021

2020

2019

2018