Expertise Algemene Gynaecologie

Onze patiënten populatie

Vrouwen van alle leeftijden met bloedingsklachten, buikpijn, overgangsklachten en overige goedaardige aandoeningen aan de geslachtsorganen.

Kunde

In Brabant zijn wij het ziekenhuis dat patiënten met bloedingsklachten, buikpijn en overgangsklachten het beste kan behandelen met een compleet aanbod van diagnostische technieken en therapieën.

Passie

In de regio zijn er geen vrouwen meer die rondlopen met gynaecologische klachten die het dagelijks functioneren beïnvloeden. Zij zijn optimaal op de hoogte van de behandelingsmogelijkheden.

Winst

Persoonlijke zorg en tevreden patiënten. Afname van ziekteverzuim, verbetering kwaliteit van leven. Vergroten werkplezier van arts.

Extern

Laagdrempelig overleg met omliggende ziekenhuizen om expertise te delen. Verwijzing vanuit omringende perifere ziekenhuizen.

Samenwerking in keten en vak

Binnen JBZ werken we nauw samen met de professionals van de (poliklinische) operatiekamers. Onze belangrijkste netwerkpartners zijn AVG artsen, huisartsen en de omliggende ziekenhuizen.

De belangrijkste landelijke en regionale werkgroepen zijn de WGE, kindergynaecologie en menopauze.

Vooruitblik op de toekomst

Wij zien in de regio veranderingen in het aanbod van endometriose zorg. Met onze expertise richten we de komende tijd een kwalitatief hoogwaardig endometriose centrum in.

Binnen het JBZ bestaan veel mogelijkheden om ook via de moderne robottechnologie operaties uit te voeren. De pijler benigne gynaecologie zet hier dan ook op in.

Kengetallen

2020

Optimalisering complicatieregistratie en verrichtingen

Hysteroscopie < 2% ernstige complicaties, <5% overall complicaties
Laparoscopie < 2% ernstige complicaties, <5% overall complicaties voor level I-II ingrepen, <5% ernstige complicaties voor level III-IV

Patiënten tevredenheidsmetingen - >=8

Doorlooptijd behandeltraject:

Wachttijd poli < 4 wkn
Wachttijd doorlopen tot en met behandeling < 6 wkn (vanaf 1e consult)

Aantal gynaecologen dat bevoegd en bekwaam wil blijven = 100%

Jaarverslagen

2020

2019

2018