Data-driven bevlogenheid

Imagine2

Pieternel Steures heeft in 2020 haar Imagine2-traject afgerond.

Om als medisch specialist bevlogen te kunnen blijven werken is het volgens Pieternel en velen met haar, belangrijk dat besluiten over werkinhoud en werkorganisatie zijn gebaseerd op de juiste gemeten informatie. Daaraan heeft zij haar Imagine-traject gewijd.

Voor onze vakgroep heeft ze een bevlogenheidsenquête uitgevoerd. Doel van deze enquête:
1. Achterhalen waar wij energie van krijgen
2. Gemeenschappelijke wensen vinden, zodat we hier veranderingen op kunnen baseren

Kortom, zorgdragen voor bevlogenheid en vitaliteit in de organisatie van de vakgroep waarin eenieder op de juiste plek zit. Tijdens de vakgroepvergadering van 17 februari 2020 heeft Pieternel de resultaten gepresenteerd. De meeste energie krijgen collega’s van samen werken en samen leren, ongestoord ‘poli draaien’, variatie en contact met je patiënten. De top 5 van wat elke collega het allerleukst vindt in vak en werk:

  • Eigen subspecialisme
  • Goede zorg leveren
  • Afwisseling
  • (‘Dedicated’) teamwerk
  • Focus en goede organisatie

Uit nadere analyse bleek dat er behoefte is aan een nieuwe aanpak als het gaat om de invulling van OK, poli en dienstachterwacht. Dat levert enerzijds complexe vraagstukken op. Anderzijds geeft het energie als je met de juiste collega’s vanuit eigen talenten veranderingen kunt verzinnen en doorvoeren!
Allereerst zijn daar tijd en ruimte voor nodig. Ondanks de pandemie, zijn we er in 2020 toch in geslaagd te bewegen op “Tijd voor Beleid” en “Tijd voor Team”. De concrete resultaten hiervan zijn in 2021 zichtbaar.