Complicatieoverzicht 2020

Complicaties

De complicatieregistratie vindt plaats in HIX. Bij eerdere operatieve ingreep wordt vastgelegd of er wel of geen complicatie is opgetreden. In 2020 is volgens en protocollair vastgelegde procedure gestart met het wekelijks controleren van de registratie via het HIX overzicht “Complicatie volledigheidsregistratie”. Er wordt daarbij ook gelet op correcte toewijzing van de complicatie (operatie of opname) en codering van ernst. Van alle complicaties van de voorgaande week een complicatieregistratieformulier ingevuld. Hiermee wordt gepoogd de oorzaak en eventuele vermijdbaarheid van de complicatie vast te stellen. Vervolgens wordt lessen en actiepunten geformuleerd.

Maandelijks wordt door de gynaecoloog met portefeuille complicatieregistratie en een AIOS een overzicht van opgetreden complicaties gegenereerd met de dashboardfunctie van Qliksense. In dit overzicht staan aard en ernst van de complicaties en geleerde lessen en actiepunten. Het overzicht wordt gepubliceerd in de nieuwsbrief van de RVE’s Vrouw en Kind. De afhandeling van de actiepunten wordt bewaakt.

In het onderwijsprogramma voor staf, assistenten, verloskundigen en co-assistenten worden elk jaar meerdere plenaire complicatiebesprekingen geroosterd. Hierbij worden thematisch data geaggregeerd, geanalyseerd en besproken. Indien nodig worden verbetermaatregelen voorgesteld en uitgevoerd. In 2020 werden de volgende plenaire besprekingen gehouden: