Co-assistentschap gynaecologie/verloskunde

Co-assistentschap

Er worden in affiliatie met het Radboud UMC Nijmegen co-assistenten opgeleid. Jacques Dirken, Mieke Kerkhof en Darinka Sykora zijn de opleiders en zorgen voor de algehele organisatie, de introductie en de voortgangs- en eindgesprekken. In de dagelijkse begeleiding van de co-assistenten spelen alle gynaecologen, arts-assistenten en klinisch verloskundigen een belangrijke rol.
Een co-assistent wordt door onze afdeling als een volwaardige collega gezien en als zodanig behandeld.

Het co-schap gynaecologie/obstetrie duurt 5 weken en is opgedeeld in 3 deelstages: polikliniek (3 weken), operatiekamer en verpleegafdeling (1 week) en verloskamer (1 week).
Vaste onderdelen zijn de uitgebreide introductie op de startdag, de onderwijsochtend op woensdag en de onderwijsmiddag op vrijdag. Hierbij is een van de drie opleiders aanwezig.
Verloskundigenpraktijk Bij Volle Maan biedt de mogelijkheid van een stagedag in de 1ste lijn.

Er zijn maximaal 6 co-assistenten tegelijkertijd aanwezig. Dit aantal waarborgt een voldoende aanbod van patiënten met gevarieerde problematiek en onderwijsmomenten.
De individuele beoordeling vindt sinds begin 2020 plaats volgens de door de Nijmeegse universiteit ingevoerde methode met korte praktijkbeoordelingen. Deze KPB’s worden vastgelegd in het digitaal portfolio.
Het co-schap gynaecologie/obstetrie wordt erg goed gewaardeerd en er was opnieuw een nominatie voor de titel ‘Coschap van het jaar’.

2020 was met de COVID-19 pandemie een bijzonder jaar. Begin maart werd het co-assistentenonderwijs stopgezet. In 2020 werden er daarom maar 28 co-assistenten opgeleid, ook waren er slechts 2 seniorco’s werkzaam op de afdeling.
Toen de co-assistenten op 1 september dubbelgemotiveerd terugkwamen merkten wij pas goed hoe we ze gemist hadden. Wij voelen ons bevoorrecht jonge enthousiaste studenten te mogen begeleiden. Cicero’s adagium ”als je wilt leren, geef dan les” dekt de lading ons inziens geheel.