Duurzame vakgroep

Masha danki!

31 januari 2022

Duurzame, vitale vakgroep Vanaf 2022 heeft de vakgroep in het kader van vitaliteit en duurzaamheid een sabbatical regeling in werking gesteld.Collega Jacques Dirken is de eerste die daar gebruik van maakt. Vanaf 1 februari 2022…

Bekijken

Beleidsweekend 2021

13 juni 2021

Hoewel ook in het jaar 2021 de coronamaatregelen gelden zijn we in juni wel in staat geweest een goed beleidsweekend te organiseren. Een belangrijk programmaonderdeel is samen-zijn. Omdat overdracht en overleg momenten met het noodzakelijk…

Bekijken

Tuchtzaak Baby Luna

29 november 2020

Bron: Jaaroverzicht JBZ Luna werd in 2014 geboren in ons ziekenhuis. Zij overleed enkele dagen later. Een intens tragische gebeurtenis die iedereen die erbij betrokken was diep heeft geraakt. De ouders en de familie van…

Bekijken

Het jaar 2021…

31 oktober 2020

Vanaf oktober 2020 hebben we tijd besteed aan het aanscherpen van onze meerjarenplannen en zijn we gestart met het werken in dwarsverbanden. Door te werken in dwarsverbanden wordt de cohesie in de vakgroep versterkt. zodoende…

Bekijken

Beleidsweekend 2020

07 juni 2020

Werken vanuit talent en loopbaan-levensfase aan hoogwaardige zorgIn het beleidsweekend in 2018 zijn we in de vakgroep gestart met de introductie van werken met impact en Hoofd-Hart-Handen. Bovendien heeft elke pijler nagedacht over eigen ambities…

Bekijken

Data-driven bevlogenheid

17 februari 2020

Pieternel Steures heeft in 2020 haar Imagine2-traject afgerond. Om als medisch specialist bevlogen te kunnen blijven werken is het volgens Pieternel en velen met haar, belangrijk dat besluiten over werkinhoud en werkorganisatie zijn gebaseerd op…

Bekijken