Beleidsweekend 2020

Beleidsweekend 2020

Werken vanuit talent en loopbaan-levensfase aan hoogwaardige zorg
In het beleidsweekend in 2018 zijn we in de vakgroep gestart met de introductie van werken met impact en Hoofd-Hart-Handen. Bovendien heeft elke pijler nagedacht over eigen ambities en de lange termijnvisie van pijler en haar omgeving.

Begin 2019 hebben we een geactualiseerd meerjarenplan vastgesteld, zowel per pijler als in de vakgroep. Daarbij hanteren we een ondertitel: Gericht, Gedragen en Gezien. Het jaar 2019 stond in het teken van ‘Gericht’. We stellen ons daarbij de volgende vragen. Waarop willen wij ons als vakgroep richten en waarop wil je je als individuele arts richten? Waar gaat je hart naar uit? Wat heb je nodig om vitaal te kunnen werken? Waar wil je vanuit je talenten aan bijdragen? Het centrale motto van het beleidsweekend 2019 was “Aim for the Moon and be among Stars”.  

In het beleidsweekend van 2020 hebben we hier persoonlijke verdieping aan gegeven. Het was anders dan anders, want ook hier werden we door het virus gelimiteerd.

Tijdens de beleidsdag hebben we ervaringen van het afgelopen jaar op een heel persoonlijke manier met elkaar gedeeld. Daarnaast hebben we concreet gewerkt aan persoonlijke ontwikkelingsplannen. Op basis van de “Taak-Talent-Tabel” van elke collega, opgenomen in het BID Book, kreeg iedereen input over wie het meest tot zijn/haar recht komt op welke plek in de vakgroep en de externe omgeving, zoals de BSC en het JBZ. De resultaten worden geïmplementeerd in de meerjarenplannen.

Er is gewerkt aan korte termijn aanpassingen van het rooster, inzet van digitalisering in de zorg én betere triage ter voorkoming van onnodige wachttijden.

Tenslotte  is een organisatieverandering gedeeld. We gaan werken met dwarsverbanden over de expertise pijlers heen. Op deze manier is zowel de verbinding tússen collega’s als ín de vakgroep gegarandeerd.