Bianca van Wetten

Urogynaecologie in 2020

31 december 2020

Voorlichting en Communicatie 2020 In januari 2020 hebben wij nascholing voorzien aan de huisartsen over prolaps en het gebruik van pessariumtherapie.In een artikel van RTL lifestyle hebben wij meegepraat over de gevolgen van een bevalling…

Bekijken

Oncologische gynaecologie in 2020

31 december 2020

Waar zijn we trots op in 2020? Het is ons als team gelukt om ondanks de COVID crisis, die onze regio en dus ook ons ziekenhuis hard getroffen heeft, de oncologische zorg voortgang te hebben…

Bekijken

Wetenschap 2020

31 december 2020

Wetenschapscommissie:Dr. J.P. de Bruin, VoortplantingsgeneeskundeDr. H. van de Nieuwenhof, PerinatologieDrs. B. Pijlman, Gynaecologische oncologieDr. J.W. van der Steeg, Minimaal Invasieve ChirurgieDr. P. Steures, Urogynaecologie Research Verpleegkundigen:M. Linders, Perinatologie en GynaecologieE. de Vaan , Voortplantingsgeneeskunde (research…

Bekijken

ANIOS in 2020

31 december 2020

Sinds 2013 hebben ruim 40 ANIOS bij ons gewerkt. Gemiddeld zijn dat 5 nieuwe jonge collega’s per jaar, 6 in 2019 en 4 in 2020. Samen met een team (ANIOS begeleider, buddy, mentor en vaste…

Bekijken

Co-assistentschap gynaecologie/verloskunde

31 december 2020

Er worden in affiliatie met het Radboud UMC Nijmegen co-assistenten opgeleid. Jacques Dirken, Mieke Kerkhof en Darinka Sykora zijn de opleiders en zorgen voor de algehele organisatie, de introductie en de voortgangs- en eindgesprekken. In…

Bekijken

Patiëntperspectief 2020

31 december 2020

Inleiding Ieder jaar brengt de vakgroep Gynaecologie, bijgestaan door RVE-medewerkers, het perspectief van onze patiënten in kaart te brengen. De mening of beleving van patiënten wordt gevraagd over onze standaard zorg, of ad hoc over…

Bekijken

Onverwachte ernstige gebeurtenissen 2020

31 december 2020

Onverwachte ernstige gebeurtenissen (OEG’s) worden gemeld bij de Afdeling Kwaliteit en Veiligheid. Zij hebben een door de Raad van Bestuur gedelegeerde verantwoordelijkheid voor het analyseren en rapporteren van OEG’s. Door de medisch specialist patiëntveiligheid wordt…

Bekijken

Veilig Incidenten Melden (VIM) 2020

31 december 2020

Analyse & Reflectie Er is een VIM-team voor de kliniek en de polikliniek. De VIM-teams zijn samengesteld uit een unithoofd, medisch specialist, AIOS, verpleegkundige, tweedelijns verloskundige en dokters-assistente. De meldingen worden door de VIM-teams geanalyseerd…

Bekijken

Klachtenoverzicht 2020

31 december 2020

Analyse & Reflectie Financiële klachten komen van alle klachten het vaakst voor. Dit is sinds de invoering van het verplicht eigen risico een terugkerend fenomeen. Een enkele keer bleek de financiële klacht terecht en werd…

Bekijken

Complicatieoverzicht 2020

31 december 2020

De complicatieregistratie vindt plaats in HIX. Bij eerdere operatieve ingreep wordt vastgelegd of er wel of geen complicatie is opgetreden. In 2020 is volgens en protocollair vastgelegde procedure gestart met het wekelijks controleren van de…

Bekijken