Bianca van Wetten

ANIOS in 2020

31 december 2020

Sinds 2013 hebben ruim 40 ANIOS bij ons gewerkt. Gemiddeld zijn dat 5 nieuwe jonge collega’s per jaar, 6 in 2019 en 4 in 2020. Samen met een team (ANIOS begeleider, buddy, mentor en vaste…

Bekijken

Co-assistentschap gynaecologie/verloskunde

31 december 2020

Er worden in affiliatie met het Radboud UMC Nijmegen co-assistenten opgeleid. Jacques Dirken, Mieke Kerkhof en Darinka Sykora zijn de opleiders en zorgen voor de algehele organisatie, de introductie en de voortgangs- en eindgesprekken. In…

Bekijken

Patiëntperspectief 2020

31 december 2020

Inleiding Ieder jaar brengt de vakgroep Gynaecologie, bijgestaan door RVE-medewerkers, het perspectief van onze patiënten in kaart te brengen. De mening of beleving van patiënten wordt gevraagd over onze standaard zorg, of ad hoc over…

Bekijken

Onverwachte ernstige gebeurtenissen 2020

31 december 2020

Onverwachte ernstige gebeurtenissen (OEG’s) worden gemeld bij de Afdeling Kwaliteit en Veiligheid. Zij hebben een door de Raad van Bestuur gedelegeerde verantwoordelijkheid voor het analyseren en rapporteren van OEG’s. Door de medisch specialist patiëntveiligheid wordt…

Bekijken

Veilig Incidenten Melden (VIM) 2020

31 december 2020

Analyse & Reflectie Er is een VIM-team voor de kliniek en de polikliniek. De VIM-teams zijn samengesteld uit een unithoofd, medisch specialist, AIOS, verpleegkundige, tweedelijns verloskundige en dokters-assistente. De meldingen worden door de VIM-teams geanalyseerd…

Bekijken

Klachtenoverzicht 2020

31 december 2020

Analyse & Reflectie Financiële klachten komen van alle klachten het vaakst voor. Dit is sinds de invoering van het verplicht eigen risico een terugkerend fenomeen. Een enkele keer bleek de financiële klacht terecht en werd…

Bekijken

Complicatieoverzicht 2020

31 december 2020

De complicatieregistratie vindt plaats in HIX. Bij eerdere operatieve ingreep wordt vastgelegd of er wel of geen complicatie is opgetreden. In 2020 is volgens en protocollair vastgelegde procedure gestart met het wekelijks controleren van de…

Bekijken

Gezamenlijke speerpunten in de RVE in 2020

24 december 2020

In de start van 2020 is het RVE jaarplan gepresenteerd, met onder andere de volgende onderwerpen: Poli van de Toekomst Perinatologie 2.0 Bekkenbodemcentrum Pijler Jaarplannen Vakgroepmanagement thema’s En toen… … kwam Corona. En dat resulteerde…

Bekijken

Tuchtzaak Baby Luna

29 november 2020

Bron: Jaaroverzicht JBZ Luna werd in 2014 geboren in ons ziekenhuis. Zij overleed enkele dagen later. Een intens tragische gebeurtenis die iedereen die erbij betrokken was diep heeft geraakt. De ouders en de familie van…

Bekijken

Webinars voor onze patiënten

02 november 2020

De voorlichtingsavonden met als titel ‘bevallen in het JBZ’ hebben ten gevolge van de pandemie een nieuwe uitvoering gekregen. Voorheen was het auditorium maandelijks gevuld met zwangeren en hun partners.  In drie identieke sessies werd…

Bekijken